Home » Perundingan Penyelidikan Klinikal

Perundingan Penyelidikan Klinikal

“Research Consultation Clinic (RCC)” adalah sesi perundingan percuma yang dikendalikan oleh epidemiologist, perangkawan dan pegawai penyelidik yang berpengalaman dari Pusat Penyelidikan Klinikal untuk membantu para penyelidik di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dalam menjalankan kajian klinikal.

Antara khidmat rundingan yang dikendalikan dalam RCC adalah seperti berikut:

 1. Menyediakan kertas cadangan
 2. Merangka protokol penyelidikan
 3. Pengiraan sampel kajian
 4. Merangka penyelidikan
 5. Pelan analisa statistik
 6. Pengurusan data
 7. Analisis
 8. Persembahan dan pentafsiran output
 9. Penulisan Statistik

Perkhidmatan RCC bertempat di Pusat Penyelidikan Klinikal Kebangsaan, Aras 3, Blok Perkhidmatan dan Kewangan, Hospital Kuala Lumpur.

Untuk memohon perkhidmatan ini di CRC Kebangsaan, sila hubungi Unit Biostatistik di talian 03-26980310 atau emailkan ke alamat nurkhairul@crc.moh.gov.my or muneer@crc.gov.my.

Permohonan perkhidmatan ini akan melalui beberapa proses:
Sekiranya permohonan dibuat melalui telefon, pegawai kami akan merekod butiran peribadi pelanggan dan memaklumkan tarikh dan masa temujanji.
Sekiranya permohonan dibuat melalui email, maklumat seperti nama penuh, jawatan, organisasi, tajuk penyelidikan dan jenis rundingan diperlukan, dan pihak kami akan memaklumkan tarikh dan masa temujanji kepada pelanggan dalam masa satu minggu.

Pelanggan perlu menyediakan beberapa dokumen sebelum menghadiri sesi perundingan:

 1. Kertas cadangan yang mengandungi pengenalan, objektif dan kaedah kajian
 2. Masalah atau isu yang berkaitan dengan kajian yang memerlukan rundingan
 3. Rujukan yang berkaitan
 4. Manuskrip, jika berkaitan

Selain itu, kami menggalakkan pelanggan untuk membawa laptop sendiri supaya pihak kami dapat memberikan sesi “hands-on” pada waktu tersebut.