Home » Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

CRC berjanji, komited dan sentiasa berusaha untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada setiap pelanggan dengan :

  1. Membantu pelanggan dalam penyelidikan klinikal.
  2. Menerbit dan membentangkan hasil penyelidikan dalam tempoh masa setahun selepas tamat penyelidikan.
  3. Menyelaraskan Industry Sponsored Research (ISR) di fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
  4. Memastikan keperluan 7 hari latihan untuk semua kakitangan di Pusat Penyelidikan Klinikal dipenuhi setiap tahun.

Pencapaian Piagam Pelanggan

No Piagam Pelanggan Pencapaian Tahun 2015
1 Membantu pelanggan dalam penyelidikan klinikal 397
2 Menerbit dan membentangkan hasil penyelidikan dalam tempoh masa setahun selepas tamat penyelidikan Penerbitan : 146
Pembentangan Dalam Negara : 351
Pembentangan Luar Negara : 76
3 Menyelaraskan Industry Sponsored Research (ISR) di fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Capai : 201
4 Memastikan keperluan 7 hari latihan untuk semua kakitangan CRC dipenuhi setiap tahun 100%

Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan 2012-2014