Home » Perkhidmatan (Klang)

Perkhidmatan (Klang)

1. Klinik Rundingan Penyelidikan Klinikal
1.1 Mengenalpasti atau membangunkan idea-idea penyelidikan klinikal
1.2 Pembangunan proposal atau kertas cadangan
1.3 Kemasukan data dan analisis data
1.4 Bantuan dengan perisian statistik dan bimbingan Analisis Data
1.5 Pendaftaran Penyelidikan dalam National Medical Research Register (NMRR)
1.6 Carian bahan rujukan atau hasil penerbitan
1.7 Pengiraan saiz sampel
National Medical Research Register (NMRR)

 • Memastikan penyelidikan tempatan berdaftar dengan NMRR.
 • Memastikan penyelidik tempatan memiliki sijil GCP dan berdaftar dengan NMRR.
 • Memastikan semua hasil penerbitan mendapat kelulusan.
Clinical Trials and Research

 • Mempromosi dan menyokong penyelidikan tajaan industri dan penyelidikan inisiatif penyelidik.
 • Menyediakan kemudahan dan sokongan pentadbiran
Latihan , Kursus & Bengkel Penyelidikan

 • GCP (Good Clinical Practice)
 • Microsoft Excel and Excess
 • Research Day
 • Bengkel End Note
 • Bengkel SPSS
 • Bengkel Penulisan Saintifik
 • Bengkel Statistik Stata
Latihan , Kursus & Bengkel Penyelidikan

 • National Cardiovascular Disease (NCVD)
 • National Neurology Registry (Stroke)
 • National Cancer Column Rectum Disease (CCD)