Home » Perkhidmatan (QA)

Perkhidmatan (QA)

A) Unit Jaminan Kualiti menyediakan khidmat perundingan berikut untuk membantu penyiasat/penyelidik KKM dalam penyelidikan klinikal mereka:

  1. Penyediaan dan pelaksanaan prosedur operasi standard (SOP) Penyelidikan Klinikal
  2. Penyediaan protokol penyelidikan dan borang persetujuan.
  3. Permohonan untuk kelulusan etika bagi penyelidikan yang melibatkan subjek manusia.

B) Unit ini memberi latihan:

  1. CRC Research Management ISO Standards.
  2. Pendaftaran Pengguna NMRR dan Penyelidikan
  3. Kajian saintifik dan etika protokol penyelidikan dan borang keizinan bermaklumat.
  4. Pelbagai aspek garis panduan Amalan Baik Klinikal Malaysia.

C) Unit ini merupakan Sekretariat Lembaga Kajian Saintifik Pusat Penyelidikan Klinikal Kebangsaan (NCRC) dan bertanggungjawab dalam pengurusan semakan dan kelulusan protokol penyelidikan yang dijalankan oleh kakitangan NCRC.