Home » Perkhidmatan (Q2)

Perkhidmatan (Q2)

Sokongan untuk Projek Penyelidikan

 • Pendaftaran NMRR secara online.
 • Membantu dalam penulisan protokol.
 • Perundingan statistik dan projek penyelidikan.
 • Membantu dalam permohonan geran penyelidikan.
 • Mentor untuk pembangunan protokol penyelidikan.

Tutorial Penyelidikan & Sokongan

 • Tutorial GCP

Latihan Penyelidikan, Kursus & Bengkel

 • Bengkel asas kaedah penyelidikan.
 • Asas Good Clinical Practice.
 • Bengkel Pharmacoecomics.

Pendaftaran Penyelidikan Klinikal

 • NCVD ACS (Acute Coronary Syndrome).
 • NCVD PCI (Percutaneous Coronary Intervention).
 • Pendaftaran Rheumatic Heart Disease