Home » Perkhidmatan (CRC Taiping)

Perkhidmatan (CRC Taiping)

  1. Rundingan Penyelidikan
  2. Membantu dalam pendaftaran NMRR
  3. Membantu dalam permohonan geran penyelidikan
  4. Membantu dalam penyerahan kertas penyelidikan untuk penerbitan
  5. Koordinasi / penyertaan dalam Investigator-Initiated Research dan Penyelidikan Tajaan Industri
  6. Mengurus pangkalan data untuk para penyelidik
  7. Mengendali feasibility studies