Home » Perkhidmatan (CRC SJ)

Perkhidmatan (CRC SJ)

Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Seberang Jaya terlibat dalam pelbagai Kajian Tajaan Industri, dengan penekanan dalam empat bidang:

 1. Neurologi
 2. Nefrologi
 3. Endokrinologi
 4. Bioekuivalens (BE)
 5. Lain-lain

Pusat kami juga menyediakan latihan melalui bengkel-bengkel seperti

 1. Good Clinical Practice (GCP)
 2. Evidence-based Medicine (EBM)
 3. Research Methodology
 4. Lain-lain

Kami juga merupakan pusat rujukan untuk penyelidikan di Seberang Perai, dan kami membekalkan bantuan kepada para penyelidik dalam:

 1. Perkembangan idea penyelidikan
 2. Perkembangan protokol penyelidikan
 3. Penyerahan protokol kepada IRB/IEC
 4. Pemohonan geran penyelidikan