Home » Perkhidmatan (CRC Kuching)

Perkhidmatan (CRC Kuching)

Pengenalan

Hospital Umum Sarawak telah dipilih sebagai salah satu hospital yang mempunyai Pusat Penyelidikan Klinikal di bawah Rancangan Malaysia Ke-8. Jabatan Kesihatan Negeri, Sarawak telah bermurah hati membantu dalam menyokong sekretariat dengan jawatan untuk kakitangan; ruang pejabat dan sokongan kewangan. CRC Hospital Kuala Lumpur menyumbang dengan mengadakan kursus dalam Amalan Baik Klinikal; membantu dalam metodologi penyelidikan dan meneroka kemudahan pendaftaran kemasukan data dalam talian daripada CRC Hospital Umum Sarawak.

 1. Tempat – CRC sebelumnya telah berkongsi ruang di bilik seminar Jabatan Kardiologi. Pengerusi CRC telah memohon kepada Pengarah JKN, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk mendapatkan ruang sendiri. Pada 21 Oktober 2004 kelulusan untuk mengambil alih makmal latihan pelajar apabila mereka berpindah telah diberikan oleh Pengarah JKN Sarawak.
  Kerja-kerja pengubahsuaian hanya bermula pada bulan Disember 2006 apabila ruang itu dikosongkan.
  CRC sekarang telah diubahsuai oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak pada kos sebanyak RM96, 946.00
  Kos tambahan sebanyak RM20, 000 telah digunakan untuk perluasan bilik mesyuarat dan pantri. Pengujian dan pentauliahan telah dilakukan pada 5 Julai 2007

  • 1.1 Majlis Perasmian CRC 
   Majlis Perasmian ringkas telah diadakan pada 25 Januari 2007 (Khamis) untuk Ketua Jabatan Hospital Umum Sarawak. Aktiviti ini adalah untuk memperkenalkan tentang fungsi dan perkhidmatan yang disediakan oleh CRC. Pada masa yang sama National Medical Research Register (NMRR) telah dilancarkan oleh Dr Raja Lope Ahmad Bin Raja Ariffin, Pengarah Hospital dengan bantuan Puan Hanizah Hashim (Unit Pentadbiran Penyelidikan) dan Cik Nur Akmal Hayati Mohd Jaffar dari CRC, Hospital Kuala Lumpur.
 2. Maklumat penyelidikan/data di SGH – Pada 17 April 2007 CRC, Hospital Umum Sarawak memperkenalkan proses kerja untuk semua pelanggan dalaman dan luaran yang ingin memohon informasi/data di hospital. Semua permohonan perlu disemak dan disarankan oleh Ketua / Setiausaha CRC sebelum dipanjangkan untuk mendapat kelulusan daripada ketua jabatan berkaitan dan Pengarah Hospital. Satu Carta alir telah disediakan bagi menjelaskan prosedur ini.

 

CARTA ALIR:

PERMOHONAN KELULUSAN BAGI MAKLUMAT PENYELIDIKAN/DATA
DI HOSPITAL UMUM SARAWAK