Home » Perkhidmatan (CRC Penang)

Perkhidmatan (CRC Penang)

Pusat Penyelidikan Klinikal akan menyediakan perkhidmatan kepada pegawai perubatan yang bekerja di Kementerian Kesihatan Hospital Pulau Pinang. Pusat akan menyokong pegawai perubatan dan lain -lain yang berminat dalam penyelidikan untuk merancang dan menjalankan penyelidikan klinikal mereka.

Siapa yang boleh meminta perkhidmatan ini ?

 1. Pegawai Perubatan
 2. Pengurus Kesihatan
 3. Paramedik
 4. Sesiapa yang berminat dalam penyelidikan

Apakah jenis perkhidmatan /bantuan boleh didapati ?

 1. Perancangan dan penyelarasan Penyelidikan Klinikal
 2. Cadangan / Proses pembangunan protokol
  1. Mengkaji kajian yang lepas dan semasa yang berkaitan dengan penyelidikan
  2. Mengkaji rekabentuk dan medotologi penyelidikan
  3. Draf konsep protokol
  4. Mengendalikan mesyuarat rekabentuk protokol
  5. Menyediakan draf protokol, contoh maklumat pesakit dan borang makluman persetujuan
  6. Mengendalikan mesyuarat semakan protokol
  7. Menyemak dan memuktamadkan protokol
 3. Analisa Statistik
  1. Menentukan reka bentuk kajian yang optimum
  2. Pengiraan saiz sampel
  3. Perawakan
 4. Draf Borang Case Report Form (CRF)
 5. Penyerahan borang LHDN/IEC
 6. Perancangan Kewangan / Permohonan geran
 7. Pemantauan percubaan klinikal
 8. Latihan kakitangan penyelidikan
 9. Pengurusan Data
  1. Pengumpulan data
  2. Kemasukan data
  3. Analisis data
 10. Arkib
 11. Penulisan laporan penyelidikan
 12. Bantuan penyerahan untuk penerbitan
 13. Pembangunan registri
 14. Percubaan Klinikal
 15. Mengendalikan GCP and kursus berkaitan penyelidikan klinikal