Home » Perkhidmatan (CRC Pahang)

Perkhidmatan (CRC Pahang)

1. Menyediakan garis panduan bagi permohonan untuk menjalankan percubaan klinikal yang berkaitan ubat di Malaysia.
2. Prosedur untuk mendapatkan geran.
3. Menyelaras dengan jabatan lain.
4. Berperanan sebagai contract research organization (CRO)

Jenis-jenis Penyelidikan Klinikal yang dijalankan oleh CRC :

1. Percubaan Klinikal
2. Penyelidikan hasil kesihatan
3. Penyelidikan ekonomi klinikal
4. Penyelidikan epidemiologi klinikal

Perkhidmatan yang diberikan kepada kakitangan hospital sokongan:

1. Perundingan Penyelidikan
a. Kemasukan Data, Analisis
b. Metodologi
c. Protokol Penulisan, Penulisan Abstrak
d. Persembahan Poster

2. Pendaftaran NMRR
3. NMRR Taklimat/Ceramah
4. Penyeliaan Untuk Pelajar Perbidanan