Home » Perkhidmatan (CRC kelantan)

Perkhidmatan (CRC kelantan)

Pusat Penyelidikan Klinikal Kelantan akan memberi perkhidmatan kepada pegawai perubatan, pengurus kesihatan, paramedik dan orang-orang yang berminat dalam penyelidikan di mana pusat penyelidikan akan menyokong mereka untuk merancang dan menjalankan penyelidikan klinikal mereka.

Perkhidmatan yang disediakan:

  1. Registri
    • National Orthopedic Registry (NORM)
    • National Cardiovascular Disease Database (NCVD)
    • National Renal Registry (eMOSS)
  2. Mengendalikan GCP dan kursus-kursus berkaitan
  3. Rundingan NMRR

 

Fasiliti:

1 Komputer and kemudahan internet untuk pendaftran NMRR
1 Bilik mesyuarat
1 Menyediakan bahan-bahan rujukan untuk penyelidikan
Freezer for lab. Specimens 
Centrifuge for spinning blood specimens