Home » Perkhidmatan (CRC Kedah)

Perkhidmatan (CRC Kedah)

 1. Perkhidmatan Penyelidikan/Perundingan
  • Mengenal pasti/membangunkan idea-idea penyelidikan
  • Pembangunan Cadangan/Proposal
  • Kemasukan data
  • Analisis data
  • Bantuan dengan perisian statistik
  • Laporan bertulis / Kelulusan Penerbitan
  • Pendaftaran Penyelidikan dalam Penyelidikan Perubatan Kebangsaan Register (NMRR)
  • Carian bahan Rujukan/Literature
 2. National Medical Research Register (NMRR)
  • Memastikan penyelidikan tempatan didaftarkan di bawah NMRR
  • Memastikan penyelidik tempatan mendapat GCP dan mendaftar di bawah NMRR
  • Memastikan semua penerbitan mendapatkan kelulusan
 3. Penyelidikan dan Percubaan Klinikal
  • Mempromosi dan menyokong kajian/penyelidikan tajaan industri dan investigator-initiated research
  • Menyediakan sokongan pentadbiran dan fasiliti
  • Menjalankan feasibility assessments
 4. Latihan, Kursus & Bengkel Penyelidikan
  • Mengenalpasti keperluan penyelidik baru atau penyelidik yang sedia ada dan menganjurkan program-programberkaitan untuk mewujudkan kumpulan penyelidik klinikal yang serba lengkap.
 5. National Registries
  • Menyediakan sokongan untuk national registries
  • Infrastruktur ICT bagi membolehkan akses yang lebih baik ke dalam aplikasi web registri
  • Perkhidmatan kemasukan data
  • Pejabat registri untuk National Cancer Patient Registry-Colorectal Cancer dan National ORL Registry