Home » Perkhidmatan (CRC JB)

Perkhidmatan (CRC JB)

 1. Untuk menyokong dan memudahkan aktiviti penyelidikan di hospital melalui penyediaan a) Pangkalan data bagi para pakar perubatan yang berminat dengan penyelidikan, – menurut bidang yang di minati, rekod-rekod mengenai Penyelidikan Tajaan Industri (ISR), Penyelidikan Inisiatif Penyelidik (IIR) dan hasil-hasil penerbitan; b) Sokongan teknikal seperti analisis statistik c) sokongan pentadbiran seperti menyediakan pembantu penyelidik dan penyelaras penyelidikan d) Sokongan fasiliti seperti IT, pengisian statistik dan sepertinya; dan terminal bekerja berkomputer.
 2. Untuk membantu dalam pendaftaran protokol penyelidikan di NMRR (National Medical Research Register) dan permohonan geran penyelidikan.
 3. Untuk mengambil bahagian dalam ujian klinikal dan penyelidikan yang dimulakan atau yang diselaraskan oleh CRC kebangsaan.
 4. Untuk menggalakkan penyelidikan melalui pembinaan keupayaan dalam cara-cara berikut:
  a) Menjalankan kursus-kursus seperti Good Clinical Practice (GCP), metodologi penyelidikan dan biostatistik;
  b) Mengadakan Continuous Professional Development (CPD) secara berterusan;
  c) Menyokong penyelidikan klinikal – menyediakan khidmat perundingan tentang kaedah penyelidikan, reka bentuk kajian, protokol dan analisis statistik;
  d) Mempunyai program mentor untuk doktor dan lain-lain profesional perubatan yang berminat dalam penyelidikan.