Home » Perkhidmatan (CRC Ipoh)

Perkhidmatan (CRC Ipoh)

1. Latihan, Kursus & Persembahan Hasil Penyelidikan
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010
Mesyuarat Persembahan Hasil Penyelidikan 2 2 2 2 3 3 2 7 8
Kursus Latihan Penyelidikan * 3 3 6 7 7 9 9 5 7
Tutorial Penyelidikan NA NA 45 54 64 80 75 60 3
Kertas Penyelidikan yang disokong/ dibangunkan 12 24 39 44 54 51 55 57 119
Kertas Penyelidikan yang dihasilkan 10 10 31

 

* Kursus latihan yang diberikan berkenaan metodologi penyelidikan (pembangunan projek), metodologi HSR, kemasukan Data (Data Entry) & Analisis .
* Kami menjalankan bengkel ‘Amalan Baik Klinikal’ di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh setiap tahun.

CRC Perak juga mempunyai perhubungan dan latihan bersama dengan Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan (IHSR). Ketua CRC Perak turut menganggotai Lembaga Penasihat Kebangsaan bagi Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan.
Setakat ini, CRC Perak telah terlibat atau menjalankan lebih daripada 50 kursus penyelidikan, 30 persembahan penyelidikan dan disokong lebih daripada 200 projek penyelidikan. Lebih daripada 150 sesi tutorial penyelidikan telah diadakan.

 

2. Sokongan Untuk Projek Penyelidikan
CRC Perak telah menyokong lebih daripada 200 projek penyelidikan. Sokongan telah diberikan di dalam kawasan pembangunan cadangan projek, contoh pengiraan saiz, pembangunan pangkalan data, analisis data, statistik dan penulisan laporan. Di samping itu, pegawai perubatan CRC yang aktif juga terlibat dalam banyak ujian klinikal .
3. Sokongan & Tutorial Penyelidikan
Mengenalpasti/membangunkan idea penyelidikan yang sesuai
Cadangan/Pembangunan protokol
Reka bentuk penyelidikan
Pengiraan Saiz Sampel
Tafsiran Keputusan
Data & Analisis Statistik
Laporkan Penulisan/Penerbitan
Mendapatkan Rujukan
Pendaftaran NMRR – Sokongan dan bantuan untupendaftaran penyelidikan di NMRR

 

4. Bengkel, Kursus & Latihan Penyelidikan
Amalan Baik Klinikal (GCP)- menganjur dan membantu dalam bengkel,kursus & latihan penyelidikan.
Kursus Asas ‘Post’ Penyelidikan
Bengkel Penulisan Penyelidikan HSR
Tutorial Penulisan Abstrak
Bengkel Penyelidikan HSR Negeri
Lain-lain

 

5. Registri Penyelidikan Klinikal

Registri yang terlibat di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh

National Renal Registry (NRR)
National Cardiovascular Disease Database (NCVD)
National Eye Database (NED)
National Cancer Patient Registry (NCPR-Hematology)
National Neonatal Registry (NNR)
National Transplant Registry (NTR)

 

CRC Perak adalah bertanggungjawab untuk memberi sokongan penuh dalam pendaftaran penyelidikan klinikal dari koleksi sistematik data pada pesakit berturut-turut yang didiagnosis. Senarai di bawah adalah pendaftaran pesakit terlibat secara aktif di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh.

– National Eye Database (NED)
– National Cardiovascular Disease Database (NCVD)
– National Renal Registry (NRR)
– National Cancer Patient Registry (NCPR-Hematology)
– National Orthopedic Registry of Malaysia (NORM)
– Malaysian National Neonatal Registry (MNNR)
– Malaysian Psoriasis Registry (MPR)
– National Obstetric Registry (NOR)
– National Trauma Database (NTrD)
– National Renal Registry (NRR)
– Influenza A (H1N1) Registry 
– National Chest Registry (NChR)
– National Transplant Registry (NTR)
– National Neonatal Registry (NNR)
– National Cancer Patient Registry (NCPR-Hematology)

 

6. Klinik Perundingan/Konsultasi Penyelidikan
 – Cadangan / Pembangunan reka bentuk kajian
– Pengiraan saiz sampel
– Bantuan analisis data