Home » Pengurusan

Pengurusan

DATO’ DR. GOH PIK PIN
Pengarah JUSA B
No. Tel : 603-26980310 -120
Faks : 603-26911682
e-mel : gohpp
DR. SHEAMINI SIVASAMPU
Timbalan Pengarah (Gred UD54)
Unit Statistik Kesihatan
No. Tel : 603-40439300 / 9400
e-mel : sheamini
DR NORIZAN BT ROSLI
Ketua Unit (Gred UD52)
Unit Jaminan Kualiti
No. Tel : 603-40439300 / 9400
e-mail :roslinorizan@gmail.com
FAUZIAH BT CHE MUSTAFA
Ketua Unit (Gred F48)
Unit Teknologi Maklumat & Komunikasi
No. Tel : 603-26980310 / 116
e-mel : fauziah
WOON YUAN LIANG
Ketua Unit (Gred UD48)
Unit Epidemiologi Klinikal
No. Tel : 603-40443060/70
e-mel : lwoon.crc@gmail.com
Dikemaskini : 12 September 2018