Home » Mengenai Kami (Serdang)

Mengenai Kami (Serdang)

Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Serdang Kementerian Kesihatan Hospital (KKM). Ini adalah sebuah hospital penjagaan sekunder dan tertiari yang membantu kehi dupan masyarakat di sekitar Putrajaya, Bangi, Serdang, Puchong, Kajang dan luar kawasan.

Hospital Serdang yang dibiayai kerajaan bagi pelbagai khusus hospital dalam negeri Selangor, Malaysia. Hospital ini terletak berhampiran Putrajaya, pusat pentadbiran kerajaan Malaysia persekutuan.

Hospital Serdang mula beroperasi pada 15 Disember, 2005, ditetapkan sebagai pusat rujukan untuk pembedahan kardiologi, kardiotorasik, urologi dan nefrologi. Hospital ini akan menyediakan perkhidmatan rawatan yang berpatutan dan berkualiti untuk pesakit jantung daripada golongan berpendapatan rendah. Pusat ini akan bekerjasama dengan Hospital Selayang, iaitu pakar dalam penjagaan buah pinggang dan pemindahan hati.

Hospital Serdang merupakan hospital pembelajaran untuk Universiti Putra Malaysia (UPM). Operasi perkiraan ini hendaklah berdasarkan Memorandum Persefahaman (MOU) yang ditandatangani antara KKM dan UPM.

Hospital Serdang hendaklah diuruskan dan dikendalikan berdasarkan konsep Sistem Maklumat Hospital Menyeluruh (THIS). Dasar operasi untuk hospital hendaklah dijadikan tersedia untuk operasi hospital ini.