Home » Mengenai Kami (Q1)

Mengenai Kami (Q1)

SEJARAH
Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC) Sabah mula ditubuhkan oleh Dr. Lim Teck Onn sebagai Pengarah Pusat Penyelidikan Klinikal Kebangsaan pada bulan Disember 2007 di Pusat Perubatan Siswazah (MPPG), Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, Sabah. Unit ini mula b eroperasi pada Januari 2008 di bawah kepimpinan Datuk Dr. Jayaram Menon, Ketua Jabatan Perubatan. CRC Sabah beroperasi di tiga hospital yang berbeza utama di Sabah iaitu Queen Elizabeth Hospital I, Hospital Queen Elizabeth II Sabah dan Hospital Wanita dan Kanak-kanak.

Semenjak penubuhan Hospital CRC di Hospital Queen Elizabeth II Sabah dan Hospital Wanita dan Kanak-kanak pada tahun 2011, Hal-hal pengurusan pentadbiran penyelidikan di setiap hospital telah diambil alih oleh Hospital CRC masing-masing. CRC Sabah kini juga dikenali sebagai CRC Hospital Queen Elizabeth I.

T ahun 2008, CRC Sabah telah ditempatkan buat sementara di Unit Dialisis Peritoneal Ambulatori Berterusan (CAPD Unit) di Hospital Queen Elizabeth. Pada bulan Mac 2010, ia secara rasmi berpindah ke premis sendiri, sebuah banglo sederhana yang ditukar menjadi pejabat, di dalam kawasan Hospital Queen Elizabeth I. Sejak berpindah, kemudahan penyelidikan semakin banyak disediakan untuk menyokong peningkatan aktiviti latihan penyelidikan, Investigator Initiated Research (IIR ) dan Penyelidikan Tajaan Industri (ISR) di hospital.

CRC HQE I VISI

  • Untuk menggalak, menyokong dan menjalankan penyelidikan klinikal berkualiti dan etika dan latihan dalam penyelidikan di HQE I.

CRC HQE I MISI

  • Untuk melengkapkan pegawai perubatan di HQE I dengan kemahiran dalam menjalankan penyelidikan klinikal yang berkualiti dan beretika.

Objektif

  1. Untuk menggalakkan budaya penyelidikan di kalangan pegawai perubatan di Sabah.
  2. Untuk meningkatkan kemahiran dalam Metodologi, kemahiran Statistik, dan teknik-teknik dalam mereka bentuk dan menjalankan percubaan klinikal.
  3. Untuk mendedahkan pegawai perubatan berkenaan prinsip metodologi dan biostatik dalam penyelidikan klinikal.

Carta Organisasi
carta_org_QE1_bm

Pegawai Untuk Dihubungi:
Dr Jayaram Menon
Ketua