Home » Hubungi Kami (Selayang)

Hubungi Kami (Selayang)

Dr Wong Hin Seng
Head of CRC Hospital Selayang

E-mail: hswong@selayanghospital.gov.my
hinseng@gmail.com

Pusat Penyelidikan Klinikal
Specialist Office Level 4, Hospital Selayang,
Selayang – Kepong Highway,
68100 Batu Caves,
Selangor Darul Ehsan.

SN Raihanah Bt Zainal Abidin
Admin Manager

E-mail: sitiraihanah@crc.moh.gov.my