Home » CRC Terengganu

CRC Terengganu


Pengenalan
Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu (CRC HSNZ) telah ditubuhkan pada tahun 2006 dengan matlamat untuk menggalakkan penyelidikan di peringkat hospital dan peringkat rangkaian Pusat Penyelidikan Klinikal. Aktiviti ini adalah selaras dengan objektif Kementerian Kesihatan Malaysia dengan tujuan menjana projek-projek penyelidikan yang berkualiti. Jawatankuasa yang menyelia CRC di Hospital Sultanah Nur Zahariah HSNZ berkuatkuasa pada Julai 2006 manakala pejabat CRC HSNZ mula beroperasi pada Disember 2006. CRC HSNZ Kuala Terengganu akan memberi sokongan kepada semua penyelidikan klinikal dan projek -projek percubaan klinikal dengan Rangkaian CRC di Malaysia. Ia adalah fungsi utama untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi membolehkan projek penyelidikan klinikal yang berkualiti dan beretika yang akan dijalankan untuk penyiapan dan bagi mempertingkatkanpatient outcome atau kesihatan pesakit secara menyeluruh di HSNZ, Kuala Terengganu.

Vision
Untuk menjadi organisasi penyelidikan klinikal yang utama

Mission
Kami komited kepada :

 • Pengawasan semua aktiviti penyelidikan dan latihan di Hospital Hospital Sultanah Nur Zahirah dan Terengganu
 • Menyelaras pendaftaran aktiviti penyelidikan di hospital secara atas talian bagi Pendaftaran Penyelidikan Perubatan Kebangsaan (NMRR)
 • Memberi sokongan kepada kakitangan yang mahu menjalankan penyelidikan klinikal
 • Menjalankan penyelidikan klinikal secara etika dan kualiti bertujuan untuk meningkatkan kesihatan pesakit
 • Mengendalikan latihan berterusan untuk kakitangan yang berminat dalam penyelidikan

Objektif:

 • Mengelola semua aktiviti Penyelidikan dan Latihan di Hospital Sultanah Nur Zahirah dan Terengganu
 • Mengkaji cadangan penyelidikan yang akan dijalankan di Hospital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ), sama ada oleh kakitangan hospital sendiri atau penyelidik dari institusi lain atau memberi nasihat untuk penyelidikan yang memerlukan Jawatankuasa Etika Penyelidikan Perubatan KKM (MREC), semakan dan kelulusan
 • Menyelaras ujian klinikal dan memastikan penyelidik mempunyai kelulusan etika perlu dan pematuhan kepada Amalan Baik Klinikal (GCP) dan piawaian yang berkaitan yang dikehendaki oleh Suruhanjaya Bersama Antarabangsa
 • Untuk membantu kakitangan hospital dalam menjalankan penyelidikan
 • Untuk bekerjasama dengan CRC Kebangsaan dan Rangkaian CRC, KKM
 • Untuk menjalankan latihan berhubung dengan penyelidikan

Bengkel/Latihan/Aktiviti 2019

28-30 Jan | Introduction to Clinical Research (ICR)
12-14 Feb | Protocol Development
1-2 April | Understanding Statistic Result in Research
15-17 April | Good Clinical Practice
Brochure
Registration Form
16-18 Jun | Questionnaire Validation
Brochure
15-16 Julai | Scientific Writing Workshop
23-24 Sept | Effective Oral & Poster Presentation Workshop
7-9 Okt | East Coast Research Day

Hubungi

Dr. Zariah binti Abd. Aziz
Ketua

E-mel: zaraziz_ayie@yahoo.com
Alamat:
Pusat Penyelidikan Klinikal
Hospital Sultanah Nur Zahirah
Jalan Sultan Mahmud
20400 Kuala Terengganu
Tel: 09-621 2121 samb. 2167


Peta Lokasi
Dr Norhaya Mohd Razali
Timbalan I

E-mel: norhayamohdrazali1@gmail.com
Puan Norsima Nazifah Binti Sidek
Timbalan II

E-mail: norsima@crc.moh.gov.my
Dr Liyana Binti Ahamad Fouzi
Pegawai Perubatan

E-mel: lynn_fouziey@yahoo.com
S/N Noraini binti Seman
Pengurus Pentadbiran

E-mel: nurrie84@yahoo.com
Tel: 09-6212121 ext 2167