Home » CRC SGH

CRC SGH


Pengenalan
Pusat Penyelidikan Klinikal di Hospital Umum Sarawak (CRC SGH) adalah CRC ketiga yang ditubuhkan oleh Kementerian Kesihatan (KKM) sebagai sebahagian daripada rangkaian CRC di Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Besar Pulau Pinang. Tujuan penubuhan adalah untuk memupuk kerjasama penyelidikan klinikal di hospital KKM di Malaysia dengan menyediakan bantuan dalam cadangan penyelidikan dan penulisan, pembiayaan penyelidikan dan permohonan geran. CRC-SGH juga menganjurkan bengkel latihan dalam biostatistik dan metodologi penyelidikan dan amalan klinikal yang baik dan membantu dalam pembentangan pada mesyuarat saintifik tempatan dan antarabangsa. Berikutan kenaikan antarabangsa multicentre ujian klinikal, terutamanya dalam bidang penyakit kardiovaskular dan onkologi sejak lima tahun lepas, CRC-SGH menambah baik kemudahan dan perkhidmatan sokongan untuk mengukuhkan tradisi penyelidikan perubatan dan epidemiologi di Sarawak.

Perkhidmatan
Klik di sini…

Bengkel/Latihan/Aktiviti 2018

30 Jan | Introduction to Clinical Research Workshop (For Professional and Managerial Group) – Risalah
31 Jan | Introduction to Clinical Research Workshop (For Allied Health Group) – Risalah
2-4 Feb | Basic Biostatistics and Research Methodology Workshop – Risalah
22-24 Feb | Intermediate to Advanced Biostatistics Workshop – Risalah
24-26 Feb | Sample Size Calculation Workshop – Risalah
20 Mac | Introduction to Biostatistics, SPSS & STATA Workshop – Risalah
21-23 April | Good Clinical Practice (Certification) Workshop – Risalah
3 Julai | Introduction to Clinical Research Workshop (2/2018) (For Allied Health Group) – Risalah
5 Julai | Next Generation Sequencing Current And Future Applications – Risalah
20-22 Julai | Basic Biostatistics & Research Methodology Workshop (2/2018) – Risalah
11-13 Ogos | Good Clinical Practice (Certification) Workshop (2/2018) – Risalah
13-14 Sept | 10th Sarawak State Health Research Day 2018 – Risalah

Newsletter CRC Sarawak
Penerbitan
No Pengajian
Klik di sini… Klik di sini… KLik di sini…

Multimedia

Foto Galeri 2017 Foto Galeri 2011-2015
Foto Galeri 2007-2010  

Hubungi

Dr Alan Fong
Ketua

E-mel: alanfong@crc.gov.my
Alamat:
Pusat Penyelidikan Klinikal
Sarawak General Hospital
Jalan Hospital
93586 Kuching, Sarawak
Tel: 082-276820
Faks: 082-276823


Peta Lokasi
Dr Chew Lee Ping
Timbalan

E-mel: leepingc@gmail.com
Tiong Lee Len
APengurus Pentadbiran

E-mel: leelen.crc@gmail.com
Senarai Kakitangan CRC KUCHING