Home » CRC Perlis

CRC Perlis


Pengenalan
Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Tuanku Fauziah, Kangar, Perlis (CRC HTF) telah ditubuhkan pada 7 Mei 2007 dengan tujuan untuk menggalakkan penyelidikan di peringkat hospital dan juga di peringkat rangkaian CRC. Aktiviti ini adalah selaras dengan objektif Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang bertujuan untuk menjalankan projek-projek penyelidikan yang berkualiti. CRC Perlis akan memberikan sokongan kepada semua penyelidikan klinikal dan projek percubaan klinikal. Fungsi utamanya adalah untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi membolehkan projek penyelidikan klinikal yang berkualiti dan beretika dijalankan bagi penambahbaikan patient outcome di Hospital Tuanku Fauziah khususnya, dan umumnya kepada rakyat Perlis.

Misi & Visi

Untuk meningkatkan patient outcome melalui penyelidikan klinikal beretika dan berkualiti.

Untuk menjadi sebuah institusi penyelidikan yang terkemuka di Wilayah Utara Semenanjung Malaysia.

Objektif
1. Perkhidmatan Penyelidikan / Perundingan
 • Mengenal pasti / membangunkan idea-idea penyelidikan
 • Pembangunan cadangan penyelidikan
 • Kemasukan data
 • Analisis data
 • Bantuan dengan perisian statistik
 • Penulisan laporan / Kelulusan Penerbitan
 • Pendaftaran Penyelidikan di National Medical Research Register (NMRR)
 • Rujukan/ carian kajian lepas (LR)
2. National Medical Research Register (NMRR)
 • Memastikan penyelidikan tempatan didaftarkan pada NMRR
 • Memastikan penyelidik tempatan mendapat GCP dan berdaftar dengan NMRR
 • Memastikan penerbitan mendapatkan kelulusan
3. Penyelidikan Klinikal dan Percubaan Klinikal
 • Mempromosi dan menyokong penyelidikan tajaan industri dan investigator-initiated trials/research
 • Menyediakan sokongan pentadbiran dan kemudahan fasiliti penyelidikan
 • Mengendalikan feasibility assessments
4. Bengkel, Latihan & Kursus Penyelidikan
 • Mengenalpasti keperluan penyelidik berpotensi dan penyelidik semasa serta menganjurkan program-program yang berkaitan untuk mewujudkan kumpulan penyelidik yang serba lengkap
5. Registri Nasional
 • Menyediakan sokongan untuk registri nasional
 • Infrastruktur ICT untuk membolehkan akses yang lebih baik ke dalam aplikasi web registri
 • Perkhidmatan kemasukan data

Perkhidmatan

Training, Courses & Research Presentations Research Training, Courses & Workshop
Support for Research Projects Clinical Research Registries
Research Tutorial & Support Research Consultation Clinic

Bengkal/Latihan/Aktiviti 2021

     
     
     
* Any inquiries, kindly contact us at 04-973 8000 (ext. 8413)

Foto Galeri
Foto Galleri

Hubungi

Dr Ruzita Jamaluddin
Ketua

E-mel: ruzita@moh.gov.my
Alamat:
Pusat Penyelidikan Klinikal,
Hospital Tuanku Fauziah, Jalan Kolam, 01000 Kangar, Perlis
Tel: 04-9738413, 8188
Faks: 04-9779723

Peta Lokasi
Mr Ang Wei Chern
Penmgurus Pentadbiran

E-mail: wei.ang.1990@gmail.com