Home » CRC Tuanku Jaafar, Seremban

CRC Tuanku Jaafar, Seremban


Pengenalan
Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Tuanku Jaafar Seremban (CRC HTJ) telah ditubuhkan pada September 2006. Ia sebahagian daripada Jabatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan merupakan Rangkaian Pusat Penyelidikan Klinikal yang ditubuhkan di bawah Institut Kesihatan Kebangsaan (NIH). Rangkaian CRC telah ditubuhkan selaras dengan wawasan Kementerian Kesihatan untuk menjadikan penyelidikan sebagai salah satu aktiviti utama yang penting di Kementerian Kesihatan.

CRC HTJS berfungsi sebagai pusat penyelarasan tempatan untuk aktiviti penyelidikan, pendaftaran klinikal dan latihan yang berkaitan dengan penyelidikan.

Visi
Untuk menjadi sebuah organisasi penyelidikan klinikal yang terkemuka di rantau ini.

Misi
Kami komited untuk :

 • Pemantauan semua aktiviti penyelidikan dan latihan di Hospital Tuanku Ja’afar dan Negeri Sembilan
 • Menyelaras pendaftaran aktiviti penyelidikan di hospital secara online National Medical Research Registry (NMRR)
 • Memberi sokongan kepada kakitangan yang mahu menjalankan penyelidikan klinikal
 • Kelakuan beretika dan kualiti penyelidikan klinikal yang bertujuan untuk meningkatkan kesihatan pesakit
 • Mengadakan latihan berterusan untuk kakitangan yang berminat dalam penyelidikan

Objektif:

 • Menyelaras cadangan pendaftaran penyelidikan yang akan dijalankan di hospital, atau oleh kakitangan hospital melalui online National Medical Research Registry (NMRR)
 • Untuk mengkaji cadangan penyelidikan yang akan dijalankan di Hospital Tuanku Ja’afar Seremban (HTJS), sama ada oleh kakitangan hospital sendiri atau penyiasat dari institusi lain atau memberi nasihat penyiasat untuk semakan dan kelulusan Jawatankuasa Etika Penyelidikan Perubatan MREC) KKM
 • Menyelaras Ujian klinikal dan memastikan penyiasat mempunyai kelulusan dan mematuhi etika Amalan Baik Klinikal (GCP) dan piawaian yang berkaitan yang dikehendaki oleh Suruhanjaya Bersama Antarabangsa
 • Untuk membantu kakitangan hospital dalam menjalankan penyelidikan
 • Untuk bekerjasama dengan CRC KKM dan rangkaian MOH
 • Menjalankan latihan berhubung dengan penyelidikan


Perkhidmatan

TO INVESTIGATORS :

Registration for National Medical Research Registry (NMRR)
Consultation session for forming Research Protocol & Methodology
Consultation session with Statistician
Guidance for Literature Search
Facility for research purpose

TO EACH DEPARTMENT :

Continuous Medical Education (CME) related to research
Help set up Journal Club
Prepare portfolio for investigators who are feasible
Channel feasible ISR to related department

TRAINING BY CRC :

Good Clinical Practice (GCP)
Good Research Practice (GRP)
Getting the Research Idea Workshop
Research Methodology Workshop
Literature Search Workshop
Statistics Workshop
Research Write-up Workshop

Bengkel/Latihan/Aktiviti 2019

27 Mac | Writing Workshop
23-25 April | Good Clinical Practice (GCP)
27-28 Jun | Basic Statistics Workshop

Hubungi

Dr Lily Mushahar
Ketua

E-mel: : lilymushahar@gmail.com

Dr Noor Lita Adam
Timbalan

E-mel: noorlita@gmail.com

Dr. Gan Li Lian
Pengurus Pentadbiran

E-mel: lilian.gan@gmail.com

Dr Wan Farahiyah Wan Muhmad
Pegawai Perubatan

E-wanfarahiyah88@gmail.com


Pengurus Pentadbiran

E-mel :

Alamat:
Pusat Penyelidikan Klinikal
Hospital Tuanku Jaafar Seremban
Jalan Rasah
70300 Negeri Sembilan
Tel: 06-7623333
Fax: 06-7625771


Peta Lokasi