Home » CRC Klang, Selangor

CRC Klang, Selangor


Pengenalan
Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Tengku Ampuan Rahimah (CRC HTAR) yang baru ditubuhkan di Klang, Selangor merupakan salah satu daripada Rangkaian Pusat Penyelidikan Klinikal Kementerian Kesihatan (KKM). CRC HTAR adalah bertanggungjawab untuk menjalankan penyelidikan ber kualiti dan beretika bagi mempertingkatkan patient outcome atau kesihatan pesakit secara menyeluruh di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang.

Carta Organisasi

Carta CRC Klang

Perkhidmatan

1
Klinik Rundingan Penyelidikan Klinikal
* Mengenalpasti atau membangunkan idea-idea penyelidikan klinikal
* Pembangunan proposal atau kertas cadangan
* Kemasukan data dan analisis data
* Bantuan dengan perisian statistik dan bimbingan Analisis Data
* Pendaftaran Penyelidikan dalam National Medical Research Register (NMRR)
* Carian bahan rujukan atau hasil penerbitan
* Pengiraan saiz sampel
4
Latihan Penyelidikan, Kurus dan Bengkel
* GCP (Good Clinical Practice)
* Microsoft Excel and Excess
* Research Day
* Bengkel End Note
* Bengkel SPSS
* Bengkel Penulisan Saintifik
* Bengkel Statistik Stata
2
National Medical Research Register (NMRR)
* Memastikan penyelidikan tempatan berdaftar dengan NMRR.
* Memastikan penyelidik tempatan memiliki sijil GCP dan berdaftar dengan NMRR
* Memastikan semua hasil penerbitan mendapat kelulusan
5
Research Training, Courses & Workshop
* National Cardiovascular Disease (NCVD)
* National Neurology Registry (Stroke)
* National Cancer Column Rectum Disease (CCD)
3
Penyelidikan dan Kajian Klinikal
* Mempromosi dan menyokong penyelidikan tajaan industri dan penyelidikan inisiatif penyelidik
* Menyediakan kemudahan dan sokongan pentadbiran

Bengkel/Latihan/Aktiviti 2017

Tarikh   Program Tarikh Tutup
18-19 Julai | Understanding Statistical Findings in Clinical Research – Basic & Advance
– Surat Jemputan
– Risalah
– Tentatif
3 Julai
25 Julai | Literature Search 10 Julai
8 Ogos | Critical Appraisal Workshop Series -Diagnostic Research 17 Julai
9 Ogos | Critical Appraisal Workshop Series -Test Research 17 Julai
29 Ogos | Critical Appraisal Workshop Series -Prognostic Research 14 Ogos
12 Sept | Critical Appraisal Workshop Series -Randomise Control Trials 28 Ogos
13 Sept | Critical Appraisal Workshop Series -Observational Interventional Studies 28 Ogos
3 Okt | Critical Appraisal Workshop Series Aetiologic Research -Cohort Design 13 Sept
4 Okt | Critical Aappraisal Workshop Series Aetiologic Research -Case Control and Cross Sectional Design 13 Julai
KOORDINATOR : Dr Sharmini Selvarajah

Hubungi

Dr Muralitharan A/L Perumal
Ketua CRC Klang

E-mel: drmp623@yahoo.com
Alamat:
Pusat Penyelidikan Klinikal
Hospital Tengku Ampuan Rahimah
Aras 4, Pejabat Pakar
41200 Klang
Selangor.
Tel: 03-3375 7000 ext: 1546
Faks: 03-3371 0020


Peta Lokasi
Dr. Lee Chiou Perng
Timbalan

E-mel: leeperng@gmail.com
Siti Suriyani Binti Sudin
Pengurus Pentadbiran

E-mel: sitisuriyanisudin@yahoo.com