Home » CRC Klang, Selangor

CRC Klang, Selangor


Pengenalan
Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Tengku Ampuan Rahimah (CRC HTAR) yang baru ditubuhkan di Klang, Selangor merupakan salah satu daripada Rangkaian Pusat Penyelidikan Klinikal Kementerian Kesihatan (KKM). CRC HTAR adalah bertanggungjawab untuk menjalankan penyelidikan ber kualiti dan beretika bagi mempertingkatkan patient outcome atau kesihatan pesakit secara menyeluruh di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang.

Carta Organisasi

Carta CRC Klang

Perkhidmatan

1
Klinik Rundingan Penyelidikan Klinikal
* Mengenalpasti atau membangunkan idea-idea penyelidikan klinikal
* Pembangunan proposal atau kertas cadangan
* Kemasukan data dan analisis data
* Bantuan dengan perisian statistik dan bimbingan Analisis Data
* Pendaftaran Penyelidikan dalam National Medical Research Register (NMRR)
* Carian bahan rujukan atau hasil penerbitan
* Pengiraan saiz sampel
4
Latihan Penyelidikan, Kurus dan Bengkel
* GCP (Good Clinical Practice)
* Microsoft Excel and Excess
* Research Day
* Bengkel End Note
* Bengkel SPSS
* Bengkel Penulisan Saintifik
* Bengkel Statistik Stata
2
National Medical Research Register (NMRR)
* Memastikan penyelidikan tempatan berdaftar dengan NMRR.
* Memastikan penyelidik tempatan memiliki sijil GCP dan berdaftar dengan NMRR
* Memastikan semua hasil penerbitan mendapat kelulusan
5
Research Training, Courses & Workshop
* National Cardiovascular Disease (NCVD)
* National Neurology Registry (Stroke)
* National Cancer Column Rectum Disease (CCD)
3
Penyelidikan dan Kajian Klinikal
* Mempromosi dan menyokong penyelidikan tajaan industri dan penyelidikan inisiatif penyelidik
* Menyediakan kemudahan dan sokongan pentadbiran

Bengkel/Latihan/Aktiviti 2018

Tarikh | Jadual
21-23 Feb | Good Clinical Practice
21-23 March | Introduction of Clinical Research
1-5 Okt | 7th Selangor Research Week 2018
Kursus/program yang akan diadakan:
i) Industrial Sponsor Research (ISR)
ii) Good Clinical Practice (GCP)
iii) Designing Research Protocol
iv) Steps For NMRR Registration
v) GCP Refresher Course
vi) Town Hall Research Meeting
vii) Research Consultation Clinic (RCC)
viii) Oral and Poster Competition
ix) Plenaries for 1st – 2nd October 2018
x) Plenaries for 4th – 5th October 2018

Hubungi

Dr Muralitharan A/L Perumal
Ketua CRC Klang

E-mel: drmp623@yahoo.com
Alamat:
Pusat Penyelidikan Klinikal
Hospital Tengku Ampuan Rahimah
Aras 4, Pejabat Pakar
41200 Klang
Selangor.
Tel: 03-3375 7000 ext: 1546
Faks: 03-3371 0020


Peta Lokasi
Dr. Lee Chiou Perng
Timbalan

E-mel: leeperng@gmail.com
Siti Suriyani Binti Sudin
Pengurus Pentadbiran

E-mel: sitisuriyanisudin@yahoo.com