Home » Research Related Circulars

Research Related Circulars

Bil.
Title
Ref. No
1. Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 2/2017- Garis Panduan Institut Kesihatan Negara (National Institutes of Health-NIH) Mengenai Permohonan Geran Penyelidikan KKM Bil.3/2017
2. Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil.10.2015 – Garis Panduan Institut Kesihatan Negara Mengenai Penyelidikan Di Institut Dan Fasiliti KKM (Pindaan 1/2015) Bil.10/2015
3. Surat Pekeliling KSU KKM Bilangan 9 Tahun 2015 – Garis Panduan Permohonan Kelulusan Melakukan Pekerjaan Luar / Kerja Sambilan Bagi Pejawat Awam Di KKM Bil.9/2015
4. Surat Edaran Ketua Setiausaha Bil. 7 Tahun 2015 -Larangan Merakam Dan Menyebar Foto, Video Dan Maklumat Sensitif Mahupun Terperingkat Di Kementerian Kesihatan Bil.7/2015
5. Letter from Director General of Health to Sponsor on Management Fees for Industry Sponsored Research Nov. 2012
6. Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bilangan 4/2015: Tatacara Prosedur Permohonan Berkaitan Penyelidikan set Stem dan Cell-Based Theraphies (Pindaan) Bil.4/2015
7. Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bilangan 4/2011 -Penyelidikan Klinikal Dan Rangkaian Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC) Di Hospital Dan Penubuhan Jawatankuasa Penyelidikan Peringkat Negeri Bil.4/2011
8. Hospital Fee Exemption For MOH’s Investigator Initated Research Subjects March/2011
9. Good Clinical Practice is Compulsory For MOH Investigators Conducting Intervention Studies Oct. 2010
10. Arahan Pengarah Perkhidmatan Farmasi CTl 2009-Keperluan Mendaftar Penyelidikan Klinikal Yang Melibatkan Ubat-ubatan Dengan National Medical Research Register (NMRR) CT1 2009
11. WP1.10 – Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Semasa Berkursus Kecuali Kursus Pra Perkhidmatan (Pindaan) Bil.3/2005
12. Clinical Trials Applying For CTIL/CTX Need To Be Registered In The National Medical Research Register Dec. 2009
13. General Circular No.3 Year 1999 Regulations For The Conduct of Research In Malaysia Bil.3/1999
Other MOH circulars