Home » Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan

Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan 2014
No Piagam Pelanggan Pencapaian
1
Membantu pelanggan dalam penyelidikan klinikal
2
Menerbit dan membentangkan hasil penyelidikan dalam tempoh masa setahun selepas tamat penyelidikan Penerbitan : 129
Pembentangan Dalam Negara: 390
Pembentangan Luar Negara: 57
3
Menyelaraskan Industry Sponsored Research (ISR) di fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Capai : 202
4
Memastikan keperluan 7 hari latihan untuk semua kakitangan CRC dipenuhi setiap tahun 100%
Pencapaian Piagam Pelanggan 2013
No Piagam Pelanggan Pencapaian
1
Membantu pelanggan dalam penyelidikan klinikal 171
2
Menerbit dan membentangkan hasil penyelidikan dalam tempoh masa setahun selepas tamat penyelidikan Penerbitan : 104
Pembentangan Dalam Negara : 416
Pembentangan Luar Negara : 46
3
Menyelaraskan Industry Sponsored Research (ISR) di fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Capai : 195
4
Memastikan keperluan 7 hari latihan untuk semua kakitangan CRC dipenuhi setiap tahun 100%
Pencapaian Piagam Pelanggan 2012
No Piagam Pelanggan Pencapaian
1
Membantu pelanggan dalam penyelidikan klinikal 103
2
Menerbit dan membentangkan hasil penyelidikan dalam tempoh masa setahun selepas tamat penyelidikan Penerbitan : 100
Pembentangan Dalam Negara : 87
Pembentangan Luar Negara : 12
3
Menyelaraskan Industry Sponsored Research (ISR) di fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Sasaran : 300 Capai : 316 105%
4
Memastikan keperluan 7 hari latihan untuk semua kakitangan CRC dipenuhi setiap tahun 100%