Home » Admin Unit

Admin Unit

FAISYA BT ABDUL RAHIM
Senior Administrative Asst.
No. Tel : 603-33627700
e-mail : faisya.rahim@moh.gov.my
SHAFIKA AMIRA BT MOHD SHUKRI
Administrative Asst. (P/O)
No. Tel : 603-33627700
e-mail : shafika
MUHAMMAD HANIF B IBRAHIM @ SUBANDRIO
Administrative Asst. (P/O)
No. Tel : 603-33627700
e-mail : hanif
ASNI NABIHAH BT JAFFAR
Administrative Asst. (P/O)
No. Tel : 603-33627700
e-mail : nabihah
NOR ADIBAH BT AFFANDI
Administrative Asst. (P/O)
No. Tel : 603-33627700
e-mail : noradibah
NURUL AIN AMIRAH BT MOHAMED @ HARUN
Administrative Asst. (P/O)
No. Tel : 6603-33627700
e-mail :nurul
NUR AIN ATHIRAH BT MAT ZAKI
Administrative Asst. (P/O)
No. Tel : 603-33627700
e-mail :nurain
SYAFIZA BT SUHAINI
Office Asst.
No. Tel : 603-33627700
e-mail : syafiza
Updated : 26 March 2019